บ้านต้นตอก่อรัก
สิ่งอำนวยความสะดวก

จำนวนห้อง
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
แอร์, เครื่องเสียง,
โปรเจคเตอร์
1 ห้อง
40-85 ท่าน / ห้อง

ราคาห้องประชุม
4,000 บาท
ดาวน์โหลด